Kvardagsmesse på Lom helseheim

Velkomne til kvardagsmesse på Lom helseheim
- for bebuarar, tilsette og besøkande.

Tid: onsdag 24. mai 11:00
Kyrkja