Kvardagsmesse på Lom helseheim

Velkomne til kvardagsmesse på Lom helseheim
- for bebuarar, tilsette og besøkande.

Tid: onsdag 13. september 11:00
Kyrkja