Konfirmasjon i Lom kyrkje

Velkomne til konfirmasjonsmesse i Lom kyrkje kl. 11:00.
Offer i dag går til konfirmantarbeidet i bygda.

: Lom kyrkje
Tid: lÝrdag 20. mai 11:00
Kyrkja