Høgtidsmesse i Lom kyrkje

Velkomen til messe i Lom kyrkje 1. pinsedag.
Offer til nytt kyrkjelydsbygg.

: Lom kyrkje
Tid: søndag 4. juni 11:00
Kyrkja