Messe i Lom kyrkje

Velkomen til messe i høve konfirmantjubileum
og Diktardagar.
Offer til konfirmantarbeidet.

: Lom kyrkje
Tid: søndag 3. september 11:00
Kyrkja