Høgtidsmesse i Bøverdal kyrkje

Velkomen til høgtidsmesse 1. juledag i Bøverdal kyrkje.
Offer til Frelsesarmeen.

: Bøverdal kyrkje
Tid: mandag 25. desember 11:00
Kyrkja