Høgtidsmesse i Garmo kyrkje

Velkomen til høgtidsmesse i Garmo kyrkje.
Offer til Frelsesarmeen.

: Garmo kyrkje
Tid: mandag 25. desember 14:00
Kyrkja