Markering av at Knut Hamsun-laget i Lom er 20 år

INVITASJON
til
Markering av at Knut Hamsun-laget i Lom er 20 år
i
Garmo Bygdahus
Laurdag 18. november 2017 kl. 19:30
I november er det 20 år sidan Knut Hamsun-laget i Lom vart skipa. Dett vil vi markere.
Spesielt inviterte er dei som var med på stiftinga av laget, samt tidlegare og nåverande medlemmar. Alle interesseerte er velkomne!

Førebels program:

Lina Brende, Hanne og Synne Kjøk: song

LIsbet LId Venås: les dikt

Torstein K. Garmo: Uppigard Garmo, slekta og grenda

Styret: Kva har skjedd desse 20 åra? I ord og bilde
* Frå Hamsundagar til Diktardagar
* Laget har m.a vore rrepresentert på arrangement i Norge, Italia, Georgia, Kina
* Hamsuniana

Hamsun Quiz

Bygdahuset sel kaffe, te, mineralvatn og anna god drikke

Boksal - bøker er den beste julegåve Utlodding


Inngang:: gratis

Velkomen! Arr. Knut Hamsun-laget i Lom
Vi tek atterhald om endring i programmet

Arrangør: Knut Hamsun-laget
: Garmo bygdahus
Tid: lrdag 18. november 19:30
Lag og organisasjonar